فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس پیشرفت های اخیر و روندهای آینده در صنعت خودرو
برگزارکننده دانشگاه علم و صنعت ایران
تاریخ برگزاری 1399/07/29
تارگاه http://airaft.iust.ac.ir/
رایانامه Airaft2020iust.ac.ir
تلفن ۰۲۱۷۳۲۲۳۹۶۷
نشانی بزرگراه سردار جاویدان شهید سلیمانی - خیابان هنگام - خیابان شهید ملک لو - دانشکده مهندسی خودرو - آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای انتقال قدرت خودرو
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/6/30
تاریخ ارسال مقالات
1399/5/30
تاریخ برگزاری
1399/07/29