فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
برگزارکننده دبیرخانه دائمی کنفرانس
تاریخ برگزاری 1399/06/27
تارگاه http://iemconf.com/fa/
رایانامه info@iemconf.com
تلفن ۰۲۱۷۷۹۲۲۶۳۷
نشانی پادووا- ایتالیا
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/6/1
تاریخ ارسال مقالات
1399/5/28
تاریخ برگزاری
1399/06/27