فهرست دوره های همایش
پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
برگزارکننده انجمن مهندسی و تکنولوژی لندن
تاریخ برگزاری 1399/08/12
تارگاه http://5carse.com/fa/
رایانامه info@5carse.com
تلفن ۰۴۱۳۳۳۴۶۸۴۶
نشانی تبریز، خیابان امام کوچه اطلس پلاک 127
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/5/20
تاریخ ارسال مقالات
1399/5/10
تاریخ برگزاری
1399/08/12