فهرست دوره های همایش
دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
برگزارکننده دبیرخانه دائمی کفرانس
تاریخ برگزاری 1399/05/30
تارگاه http://www.humanitycong.ir/fa/
رایانامه info@humanitycong.ir
تلفن
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/5/15
تاریخ ارسال مقالات
1399/5/23
تاریخ برگزاری
1399/05/30