فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
برگزارکننده دبیرخانه دائمی کنفرانس
تاریخ برگزاری 1399/06/12
تارگاه http://cmeaconf.com/fa/
رایانامه info@cmeaconf.com
تلفن ۰۲۷۷۹۱۲۱۲۶
نشانی باکو-آذربایجان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/5/15
تاریخ ارسال مقالات
1399/5/11
تاریخ برگزاری
1399/06/12