فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس ملی نوآوری در کشاورزی، علوم دامی و دامپزشکی
برگزارکننده انجمن مدیریت و مهندسی توسعه فناوری
تاریخ برگزاری 1399/06/31
تارگاه http://animal.bcnf.ir/
رایانامه animal@bcnf.ir
تلفن ۰۲۱۸۸۸۱۶۳۹۵
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/6/25
تاریخ ارسال مقالات
1399/6/20
تاریخ برگزاری
1399/06/31