فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و فن آوری ارتباطات
برگزارکننده مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
تاریخ برگزاری 1399/05/02
تارگاه https://ect.stskill.ir/
رایانامه info@ect.stskill.ir
تلفن
نشانی آدرس دبیرخانه (مرکزی): اصفهان، پل فلزی، ابتدای خیابان حکیم نظامی، نبش کوچه 1 (ساحل)، مجتمع آموزشی فنی و حرفه‌ای علم و فناوری
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/4/15
تاریخ ارسال مقالات
1399/4/20
تاریخ برگزاری
1399/05/02