فهرست دوره های همایش
سومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
برگزارکننده شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام
تاریخ برگزاری 1399/06/25
تارگاه http://www.confmt.ir/fa/
رایانامه info@confmt.ir
تلفن ۰۲۱۷۱۰۵۳۱۹۹
نشانی ایران، تهران، بزرگراه ارتش، ابتدای جاده لشگرک، ابتدای خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/4/31
تاریخ ارسال مقالات
1399/5/10
تاریخ برگزاری
1399/06/25