فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
برگزارکننده دانشگاه پیام نور استان فارس-مرکز توسعه آموزشهای نوین ایران (متانا)
تاریخ برگزاری 1399/10/25
تارگاه http://www.hd99.ir/
رایانامه info@hd99.ir
تلفن ۰۷۱۳۲۲۷۲۷۵۳
نشانی میدان دانشجو، خیابان ساحلی غربی، نبش کوچه 30، ساختمان دانشجو
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/3/30
تاریخ ارسال مقالات
1399/3/30
تاریخ برگزاری
1399/10/25