فهرست دوره های همایش
چهارمین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
برگزارکننده موسسه پژوهشی آسو سیستم آرمون
تاریخ برگزاری 1399/09/27
تارگاه http://scraimsae.ir/fa/
رایانامه info@scraimsae.ir
تلفن
نشانی ایلام
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/9/25
تاریخ ارسال مقالات
1399/9/25
تاریخ برگزاری
1399/09/27