فهرست دوره های همایش
ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی ، اقتصاد و حسابداری ایران
برگزارکننده مجتمع آموزش عالی سراوان و مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
تاریخ برگزاری 1399/05/13
تارگاه http://msconf.ir/fa/
رایانامه info@mcconf.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۸۹۱۵۴۴
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/5/1
تاریخ ارسال مقالات
1399/4/28
تاریخ برگزاری
1399/05/13