فهرست دوره های همایش
چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
برگزارکننده دانشگاه علمی کاربردی-سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین
تاریخ برگزاری 1399/04/31
تارگاه http://www.modiranconf.com/fa/
رایانامه info@modiranconf.com
تلفن ۰۹۱۰۸۶۴۰۰۷۷
نشانی کرج
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/4/20
تاریخ ارسال مقالات
1399/4/20
تاریخ برگزاری
1399/04/31