فهرست دوره های همایش
اولین همایش ورزش و سلامت عمومی
برگزارکننده دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ برگزاری 1399/03/17
تارگاه http://conf.uk.ac.ir/
رایانامه sphconf@conf.uk.ac.ir
تلفن ۰۳۱۳۱۳۲۳۱۸۹
نشانی کرمان، بلوار 22 بهمن، میدان پژوهش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/3/16
تاریخ ارسال مقالات
1399/2/21
تاریخ برگزاری
1399/03/17