فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی ریاضیات زیستی
برگزارکننده دانشکده علوم ریاضی دانشگاه تبریز
تاریخ برگزاری 1399/03/12
تارگاه http://biomathtabrizu.ir/fa/
رایانامه info@biomathtabrizu.ir
تلفن ۰۴۱۳۳۳۹۲۸۶۹
نشانی تبریز، بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم ریاضی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/2/31
تاریخ ارسال مقالات
1399/2/21
تاریخ برگزاری
1399/03/12