فهرست دوره های همایش
ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی آلومینیوم ایران
برگزارکننده دانشگاه علم و صنعت
تاریخ برگزاری 1399/02/03
تارگاه
رایانامه
تلفن ۰۲۱۷۷۲۴۰۵۰۲
نشانی نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز تحقیقات آلومینیوم ایران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/2/3
تاریخ ارسال مقالات
1399/1/27
تاریخ برگزاری
1399/02/03