فهرست دوره های همایش
ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی
برگزارکننده شبکه دانشگاههای مجازی جهان اسلام
تاریخ برگزاری 1399/02/01
تارگاه http://confme.com/fa/
رایانامه info@confme.com
تلفن ۰۲۱۷۱۰۵۳۱۹۹
نشانی ایران، تهران، بزرگراه ارتش، ابتدای جاده لشگرک، ابتدای خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور دفتر مرکزی شبکه دانشگاه های جهان اسلام
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/2/1
تاریخ ارسال مقالات
1399/1/26
تاریخ برگزاری
1399/02/01