فهرست دوره های همایش
دومین جشنواره تالیفات برتر علوم انسانی اسلامی علامه جعفری
برگزارکننده اندیشکده مطالعات علوم و فناوری اشراق
تاریخ برگزاری 1399/05/10
تارگاه http://jafariaward.ir/
رایانامه info@ihtf.ir
تلفن 02128426776
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1399/5/3
تاریخ ارسال مقالات
1399/5/1
تاریخ برگزاری
1399/05/10