فهرست دوره های همایش
ارزیابی و پژوهش های نوین در آموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی
برگزارکننده موسسه عالی علوم وفناوری خوارزمی
تاریخ برگزاری //
تارگاه
رایانامه conf@khst.ir
تلفن 07138432349
نشانی شیراز ،خیابان قصر دشت ،نبش قم آباد ، پلاک 10 موسسه عالی علوم وفناوری خوارزمی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//