فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس ملی افق های نو در مطالعات زبانی
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
تاریخ برگزاری 1398/08/29
تارگاه http://lafl.ir/?page_id=402
رایانامه info@lafl.ir
تلفن ۰۹۱۴۳۱۳۵۶۳۶
نشانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، کدپستی: ۵۱۵۷۹۴۴۵۳۳
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
1398/7/30
تاریخ برگزاری
1398/08/29