فهرست دوره های همایش
سومین همایش بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی
تاریخ برگزاری //
تارگاه www.ici2017.ir
رایانامه info@ici2017.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//