فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)
برگزارکننده مجتمع آموزشی غیردولتی کارآفرینی اندیشه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ برگزاری 1398/08/23
تارگاه http://www.andishehsch.ir/SSchool/#/Frontpage
رایانامه school@andishehsch.ir
تلفن ۰۳۱۳۲۳۱۹۵۰۰ - الی ۱
نشانی اصفهان – خیابان کمال – سه راه صغیر – ساختمان مین 2- طبقه دوم – واحد 36.
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1398/7/30
تاریخ ارسال مقالات
1398/6/31
تاریخ برگزاری
1398/08/23