فهرست دوره های همایش
اولین همایش ملی پرورش زنبور عسل و اولین جایزه ملی کیفیت عسل ایران
برگزارکننده دانشگاه تبریز-دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
تاریخ برگزاری 1398/06/05
تارگاه http://www.iranapiculture.ir/fa/
رایانامه info@iranapiculture.ir
تلفن ۰۴۱۴۴۲۲۷۴۴۸
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1398/5/10
تاریخ ارسال مقالات
1398/4/10
تاریخ برگزاری
1398/06/05