فهرست دوره های همایش
چهارمین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
برگزارکننده همایش گستران
تاریخ برگزاری 1398/06/14
تارگاه http://hgconf4.ir/
رایانامه conf.gostaran@gmail.com
تلفن ۰۳۴۴۳۲۱۹۷۷۵
نشانی کرمان -جیرفت -بلواربعثت کوچه شماره 20 طبقه همکف صندوق پستی : 78615994
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
1398/06/14