فهرست دوره های همایش
چهارمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
برگزارکننده موسسه برگزار کننده همایش های توسعه محور دانش و فناوری سام ایرانیان
تاریخ برگزاری 1398/06/30
تارگاه http://mdconf.ir/fa/
رایانامه info@mdconf.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۰۳۳۵۹۰
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
1398/6/25
تاریخ برگزاری
1398/06/30