فهرست دوره های همایش
همایش ملی شکلات،قهوه و شیرین کننده های طبیعی
برگزارکننده دانشگاه اصفهان -مرکزپژوهشی فرآورده‌های طبیعی و زیستی دارویی
تاریخ برگزاری 1398/08/22
تارگاه http://ccns.ui.ac.ir/fa/
رایانامه mbiology.products@gmail.com
تلفن ۰۳۱۳۷۹۳۲۳۹۷
نشانی اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه اصفهان، ساختمان مرکزی، مجتمع پژوهشی دانشگاه، مرکزپژوهشی فرآورده‌های طبیعی و زیستی دارویی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1398/6/30
تاریخ ارسال مقالات
1398/7/15
تاریخ برگزاری
1398/08/22