فهرست دوره های همایش
اولین کنگره ملی غذای حلال
برگزارکننده مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی واحد علوم و تحقیقات تهران
تاریخ برگزاری 1398/08/29
تارگاه http://halalfood.srbiau.ac.ir/fa
رایانامه HalalFood@Srbiau.ac.ir
تلفن ۰۲۱۴۴۸۶۸۴۴۶
نشانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- مجتمع آزمایشگاهی زکریای رازی- طبقه دوم- اتاق ۲۰۱
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
1398/5/31
تاریخ برگزاری
1398/08/29