فهرست دوره های همایش
بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
برگزارکننده وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی معاونت آموزشی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
تاریخ برگزاری 1398/01/28
تارگاه http://ichpe.org/
رایانامه info2020@ichpe.org
تلفن ۰۲۱۸۸۸۵۲۴۵۵۴
نشانی شهرک قدس (غرب)، بلوار ایوانک شرقی، سازمان مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلوک C، طبقه هفتم
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1398/1/24
تاریخ ارسال مقالات
1398/9/5
تاریخ برگزاری
1398/01/28