فهرست دوره های همایش
اولین کنگره پژوهشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
تاریخ برگزاری 1398/08/23
تارگاه http://www.congress.hums.ac.ir/fa/
رایانامه srccongress@hums.ac.ir
تلفن ۰۷۶۳۳۳۵۴۹۳۹
نشانی هرمزگان، بندرعباس ، بلوار جمهوری اسلامی ، ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی، معاونت تحقیقات و فناوری، دبیرخانه دائمی کنگره علوم پزشکی هرمزگان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1398/8/22
تاریخ ارسال مقالات
1398/7/20
تاریخ برگزاری
1398/08/23