فهرست دوره های همایش
سومین همایش ملی روانشناسی و علوم رفتاری
برگزارکننده دانشگاه علمی کاربردی
تاریخ برگزاری 1396/09/26
تارگاه www.ncore.ir
رایانامه info@ncore.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/9/20
تاریخ ارسال مقالات
1396/9/20
تاریخ برگزاری
1396/09/26