فهرست دوره های همایش
سومین کنگره بین المللی عمران , معماری و شهرسازی معاصر
برگزارکننده دانشگاه صنعتی مراغه- دبیرخانه دائمی کنفرانس
تاریخ برگزاری 1398/10/05
تارگاه http://cautech.ir/fa/
رایانامه info@caumconf.com
تلفن ۰۴۱۳۵۵۹۵۷۱۲
نشانی ایران – تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، میدان پونک، کوچه گلزار سوم، پلاک ۲۷
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1398/6/25
تاریخ ارسال مقالات
1398/6/16
تاریخ برگزاری
1398/10/05