فهرست دوره های همایش
دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
برگزارکننده موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تاریخ برگزاری 1398/10/09
تارگاه http://enconf.ir/fa/
رایانامه info@enconf.ir
تلفن ۰۲۱۷۷۴۵۹۸۴۷
نشانی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
1398/8/30
تاریخ برگزاری
1398/10/09