فهرست دوره های همایش
نخستین کنگره ایرانی روان‌شناسی مثبت
برگزارکننده نجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران
تاریخ برگزاری 1398/09/19
تارگاه http://www.positivepsyconf.ir/fa/
رایانامه positivepsy.sbu@gmail.com
تلفن ۰۲۱۲۹۹۰۵۳۷۷
نشانی  تهران _ اوین _ دانشگاه شهید بهشتی _ دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی _ طبقه اول _ دفتر انجمن‌های علمی دانشجویی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1398/9/18
تاریخ ارسال مقالات
1398/5/31
تاریخ برگزاری
1398/09/19