فهرست دوره های همایش
اولین همایش ملی پردازش سیگنال و تصویر در ژئوفیزیک 
برگزارکننده دانشگاه صنعتی شاهرود
تاریخ برگزاری 1398/09/20
تارگاه http://geosig2019.shahroodut.ac.ir/fa/
رایانامه geosig@shahroodut.ac.ir
تلفن ۰۲۳۳۲۳۹۳۵۰۷
نشانی استان سمنان، شاهرود، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، طبقه سوم، اتاق 10
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1398/9/10
تاریخ ارسال مقالات
1398/7/30
تاریخ برگزاری
1398/09/20