فهرست دوره های همایش
کنفرانس ملی بهسازی زیرساخت ها،ابنیه تاریخی و میراث فرهنگی 
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
تاریخ برگزاری 1398/09/06
تارگاه http://behsazi.semnaniau.ac.ir/cnf/about?note
رایانامه ahemmati2000@yahoo.com
تلفن
نشانی  سمنان - کیلومتر 5 جاده دامغان - دانشگاه آزاد اسلامی- دانشکده فنی- دبیرخانه کنفرانس بهسازی
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
1398/6/31
تاریخ برگزاری
1398/09/06