فهرست دوره های همایش
سیزدهمین کنفرانس بین المللی استرایژیک
برگزارکننده نجمن مدیریت راهبردی ایران
تاریخ برگزاری 1398/08/28
تارگاه http://www.ismconf.com/
رایانامه info@ismconf.com
تلفن ۰۲۱۸۶۰۱۷۰۵۸
نشانی تهران- کوی نصر (گیشا)- خیابان نهم- پلاک ۳۲- واحد ۰۱
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
1398/7/5
تاریخ برگزاری
1398/08/28