فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
برگزارکننده موسسه آموزش عالی ادیب مازندران و مرکز علمی تقدیس
تاریخ برگزاری 1398/12/08
تارگاه http://www.confima.ir/fa/
رایانامه confima2019@gmail.com
تلفن ۰۹۰۳۵۲۹۹۳۱۰
نشانی استان مازندران - ساری - کیلومتر ۷ جاده دریا - موسسه آموزش عالی ادیب مازندران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
1398/5/30
تاریخ برگزاری
1398/12/08