فهرست دوره های همایش
همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
برگزارکننده دانشگاه علوم پزشکی مشهد- موسسه آموزش عالی سلمان - مشهد
تاریخ برگزاری 1398/06/28
تارگاه http://confpn.ir/fa/
رایانامه
تلفن ۰۵۱۵۲۳۲۹۲۵۲
نشانی مشهد ،میدان آزادی، پردیس دانشگاه علوم پزشکی ، دانشکده پزشکی - گروه تغذیه /دبیرخانه اجرایی: خراسان رضوی - مشهد مقدس - ابتدای بلوار لادن - موسسه آموزش عالی سلمان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
1398/6/1
تاریخ برگزاری
1398/06/28