فهرست دوره های همایش
اولین همایش ملی فناوری سبز و پژوهش های کاربردی" با کاربرد علم شیمی و مهندسی مواد،عمران و ورزش برای تولید و بازیافت مواد
برگزارکننده دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه - ساوه
تاریخ برگزاری 1398/07/17
تارگاه http://ncgt.iau-saveh.ac.ir/
رایانامه alielyasi15@gmail.com
تلفن ۰۸۶۴۲۴۳۳۰۳۰
نشانی ساوه -بلوار شهید فهمیده - کیلومتر چهار جاده نورعلیبیک - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه - صندوق پستی 366-39187
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1398/6/25
تاریخ ارسال مقالات
1398/6/15
تاریخ برگزاری
1398/07/17