فهرست دوره های همایش
دومین کنفرانس ملی مدارس کارآفرین (با رویکرد برنامه ریزی درسی)
برگزارکننده مجتمع آموزشی غیردولتی کارآفرینی اندیشه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
تاریخ برگزاری تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ //
تارگاه .andishehsch.ir
رایانامه school@andishehsch.ir
تلفن ۰۳۱۳۲۳۱۹۵۰۰
نشانی اصفهان – خیابان کمال – سه راه صغیر – ساختمان مین 2- طبقه دوم – واحد 36.
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۸ //