فهرست دوره های همایش
دومین همایش ملی حفاظت از زیرساخت های حیاتی
برگزارکننده دانشگاه صنعتی مالک اشتر
تاریخ برگزاری 1398/06/05
تارگاه http://www.cip2019.ir/
رایانامه Bohran.joem@gmail.com
تلفن ۰۲۱۲۲۹۷۰۲۲۶
نشانی تهران- لویزان- خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1398/5/15
تاریخ ارسال مقالات
1398/4/31
تاریخ برگزاری
1398/06/05