فهرست دوره های همایش
هفتمین کنفرانس ملی فقه، حقوق و علوم جزا
برگزارکننده اندیشکده اشراق
تاریخ برگزاری 1398/04/28
تارگاه http://iljs.ir/
رایانامه info@iljs.ir
تلفن ۰۲۱۲۸۴۲۱۸۰۱
نشانی خیابان ولیعصر-شماره 2428-واحد صفر
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
1398/04/28