فهرست دوره های همایش
(The First International Conference on Mining and Related Industries Optimisation (MIOIR
برگزارکننده Gohar Zamin Iron Ore Mine Co - دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تاریخ برگزاری 1398/02/02
تارگاه http://www.mioir.org/
رایانامه info@mioir.org
تلفن ۰۲۱۸۸۶۶۴۰۳۲
نشانی بلوار آفریقا-بلوار آرش غربی-پلاک 12-شرکت سنگ آهن گهرزمین- طبقه دوم غربی-دبیرخانه کنفرانس
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1398/1/29
تاریخ ارسال مقالات
1398/1/29
تاریخ برگزاری
1398/02/02