فهرست دوره های همایش
دومین همایش بین المللی حقوق علوم سیاسی و معارف اسلامی
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی کوشاگستر با همکاری علمی و معنوی دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی و انجمن های علمی دانشجویی
تاریخ برگزاری 1397/12/14
تارگاه http://itplaw.ir/
رایانامه 2thitplaw@gmail.com
تلفن 02142693432
نشانی مازندران- ساری-میدان امام-بلوار پاسداران- مرکز همایش های کوشاگستر
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/12/12
تاریخ ارسال مقالات
1397/12/12
تاریخ برگزاری
1397/12/14