فهرست دوره های همایش
همایش جامع بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی
برگزارکننده مرکز همایش های کوشا گستر
تاریخ برگزاری 1397/11/24
تارگاه http://enaui.ir/
رایانامه 1thenaui@gmail.com
تلفن 02142693432
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/11/22
تاریخ ارسال مقالات
1397/11/22
تاریخ برگزاری
1397/11/24