فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی
برگزارکننده موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک
تاریخ برگزاری 1397/10/21
تارگاه http://yarconf.ir/
رایانامه info@yarconf.ir
تلفن 09355366739
نشانی شیروان
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/10/18
تاریخ ارسال مقالات
1397/10/19
تاریخ برگزاری
1397/10/21