فهرست دوره های همایش
کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
برگزارکننده موسسه پژوهشی مدیریت مدبر
تاریخ برگزاری 1397/09/29
تارگاه http://icocs.ir/
رایانامه
تلفن 02144861157
نشانی تهران. بالاتر از م پونک. بعد از پل نیایش. خ فلاح. پ 2. برج دانش. همکف
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/9/26
تاریخ ارسال مقالات
1397/9/27
تاریخ برگزاری
1397/09/29