فهرست دوره های همایش
همایش بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
برگزارکننده دانشگاه جامع علمی کاربردی
تاریخ برگزاری 1396/12/19
تارگاه www.nrci.ir
رایانامه info@nrci.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1396/12/10
تاریخ ارسال مقالات
1396/12/10
تاریخ برگزاری
1396/12/19