فهرست دوره های همایش
نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (در حوزه آموزش و نظام آموزش معماری و شهرسازی در ایران)
برگزارکننده سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری، مدیریت مرکز معماری و شهرسازی اسلامی ژرفا، موسسه آرمان پژوهش کمال دانش
تاریخ برگزاری 1397/04/11
تارگاه http://aumiconf.ir/fa/
رایانامه info@aumiconf.ir
تلفن 09035744943
نشانی بوشهر، شهر برازجان، خیابان جمهوری اسلامی، کوچه 10، پلاک 8، موسسه آرمان پژوهش کمال دانش
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/4/8
تاریخ ارسال مقالات
1397/4/9
تاریخ برگزاری
1397/04/11