فهرست دوره های همایش
چهارمین همایش ملی مدیریت، حسابداری و علوم اقتصادی
برگزارکننده دانشگاه ازاد اسلامی
تاریخ برگزاری //
تارگاه www.ncpe.ir
رایانامه info@ncpe.ir
تلفن .
نشانی .
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
تاریخ ارسال مقالات
تاریخ برگزاری
//