فهرست دوره های همایش
اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی با محوریت فرهنگ زیست محیطی
برگزارکننده مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام
تاریخ برگزاری 1397/03/22
تارگاه http://nsconf.ir/fa/
رایانامه info@nsconf.ir
تلفن 02177891786
نشانی تهران
وضعیت کنفرانس : در حال ثبت نام
تاریخ ثبت نام
1397/3/19
تاریخ ارسال مقالات
1397/3/20
تاریخ برگزاری
1397/03/22